POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych na tej stronie jest TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels. Dane TSC Food Products GmbH znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem. Z naszej strony można z reguły korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli pobiera się na naszych stronach dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub e-mail), odbywa się to, o ile to możliwe, zawsze na zasadach dobrowolności. Ponadto przechowujemy dane osobowe, które przekazują nam Państwo sami, na przykład przy kontakcie via e-mail, na targach, nawiązywaniu relacji biznesowych itp. Państwa dane, przekazane nam za Państwa zgodą, przechowujemy wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane (przetwarzanie zapytania, realizowanie transakcji itp.).

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE, ODBIORCY
Przetwarzamy Państwa dane osobowe przy wsparciu podmiotów przetwarzających, z których usług korzystamy przy oferowaniu określonych usług (np. webhosterzy, zespoły zajmujące się wysyłaniem newsletterów via e-mail). Podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do ścisłej ochrony Państwa danych osobowych i nie mogą przetwarzać Państwa danych w innych celach niż świadczenie naszych usług. Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie typowym usługodawcom komercyjnym, jak np. banki (w przypadku przelewów na Państwa konto), radcom podatkowym (jeśli pojawiają się Państwo w naszej księgowości), kurierom (w przypadku przesyłek) itd.

PLIKI COOKIE
Ta witryna używa plików cookie. Takie pliki mają za zadanie umożliwić użytkownikom przyjazne i wydajne korzystanie z naszych stron. Plik cookie to mały plik tekstowy, służący do zapisywania informacji. Przy odwiedzaniu stron www strona może umieścić na komputerze użytkownika plik cookie. Przy ponownych odwiedzinach użytkownika na stronie, strona może odczytać wcześniej zapisane pliki cookie i w ten sposób przykładowo stwierdzić, czy użytkownik już wcześniej odwiedzał stronę i jakimi działami się interesował. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na WIKIPEDII.

Ustawienia prywatności

 

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIE
Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki wybrać, jak przeglądarka postępuje z plikami cookie, które z nich są dozwolone, a które nie. To, gdzie dokładnie znajdują się te ustawienia, zależy od przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można wyświetlić, korzystając z funkcji pomocy przeglądarki. Przy ograniczeniu wykorzystywania plików cookie niektóre funkcje witryny mogą nie być dostępne w pełnym zakresie.

PLIKI COOKIE NA NASZEJ STRONIE
Nasza strona przetwarza następujące pliki cookie: narzędzie analityczne Google Analytics służy do zapisywania anonimizowanych danych użytkownika przez Google. Narzędzie reklamowe DoubleClick Ad Exchange służy do sterowania reklamami w sieci reklamowej Google.

PLIK DZIENNIKA SERWERA
Ta strona przetwarza w celu monitorowania funkcji technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa pracy serwera na bazie uprawnionego interesu podmiotu odpowiedzialnego (techniczne środki bezpieczeństwa) następujące dane osobowe w pliku dziennika serwera: – wyświetlane treści – godzina wysłania żądania na serwer – typ i wersja przeglądarki – używany system operacyjny – referencyjny URL – adres IP. Dane te są przechowywane przez maks. 24 godziny. Następnie adresy IP podlegają anonimizacji.

GOOGLE ANALYTICS
Ta strona używa Google Analytics, usługi analitycznej Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) w związku z podstawą prawną przeważającego uprawnionego interesu (analiza korzystania ze strony). Do tego celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych. Przy wejściu na tę stronę oprogramowanie tworzy połączenie z serwerami Google i częściowo przekazuje dane na serwery Google znajdujące się w USA. Google Analytics używa dodatkowo plików cookie do zapisywania informacji na temat użytkowników strony i do analizy korzystania ze strony przez użytkowników. Strona korzysta z funkcji anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP jest skracany i anonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyła się na serwer Google w USA i tam skraca. Zgodnie z informacją od Google, Google wykorzysta pobrane dane do analizy korzystania ze strony, tworzenia raportów o aktywności w sieci i świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem stron internetowych i Internetu. Google przekaże te informacje osobom trzecim, o ile przewidziano taką możliwość przepisami prawa i o ile te osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w Google lub Google Analytics.

WYŁĄCZENIE GOOGLE ANALYTICS
Można wyłączyć rejestrowanie danych użytkownika, klikając ustawienie „Do Not Track” w przeglądarce. Nasza strona uwzględnia sygnał „Do Not Track”, który wysyła Państwa przeglądarka do wszystkich witryn. Można zapobiec rejestrowaniu danych użytkownika przez Google Analytics na wszystkich stronach www, klikając poniższy link, ściągając i instalując dostępną wtyczkę przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=pl Można zapobiec rejestrowaniu danych użytkownika przez Google Analytics tylko na tej stronie, klikając poniższy link. W lokalnej pamięci przeglądarki zostanie włączone ustawienie, które zapobiega rejestrowaniu Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin na tej stronie:

PAŃSTWA PRAWA
Mają Państwo prawo do uzyskiwania informacji, usuwania, korygowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli w Państwa zgodzie lub w zawartej z Państwem umowie występuje podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo odwołać ewentualnie udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu odwołania zgody. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej. W przypadku sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej. Życzenia dotyczące udzielenia informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody lub sprzeciwu prosimy kierować w formie pisemnej bezpośrednio do TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels lub via e-mail na adres info@tsc.at. Ponadto mają Państwo prawo złożyć zażalenie do organów nadzoru (Austriacki Urząd Ochrony Danych Osobowych/ Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

DESIGN I PROGRAMOWANIE
Agencja reklamowa i agencja usług online REICHLUNDPARTNER